Kabir Ziyaretlerinde Okunacak Dua

Kabir Ziyaretlerinde Okunacak Dua

Ziyâretçi, ölünün ayak ucunda yüzüne doğru durur ve yukarıdaki duâyı okur. Kabirleri ayakta ziyâret etmek ve yanlarında ayakta duâ okumak sünnettir.

Ziyâretçi Kur’ân’dan kolayına geleni; Fâtihâyı, Bakara sûresinin baş kısmını, son kısmı Âmene’r-rasûlü’yü, Yâsin’i, Tebâreke’yi, Tekâsür sûrelerini ve İhlâs’ı 11, 7 veya 3 def‘a okur. Bundan sonra Yâ Rabbi okuduğumuzun sevâbını Efendimiz (s.a.v.)’den başlayarak tertîp üzere, bütün mü’minîn ve mü’minâta, filana veya burada yatanlara ulaştır diye duâ eder.

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyetle Resûlullâh (s.a.v.): “Cibrîl bana şunları söyledi: (Rabbim, Bakî’de yatanların yanına giderek onlar için istiğfarda bulunmanı Sana emrediyor.)” Ben: “Onlara ne diyeyim yâ Resûlallâh?” dedim: Peygamber (s.a.v.):

Es-selâmu ‘alâ ehli’d-diyâri mine’l mü’minîne ve’l-müslimîne ve yerhamullâhu’l müstakdimîne minnâ ve’l-müste’hirîne. Ve innâ inşâallâhu bikum le-lâhikûne.

Türkçe Anlamı:

Selâm mü’min ve müslümanlardan bu diyarda yatanlara! Allâh bizim geçmişlerimize de, geleceklerimize de rahmet eylesin, bizler de inşâallâh sizlere katılacağız, de buyurdu224
lar. (Müslim, 5.c., 252.s.)