Kalbi ağrıyan sağ elini kalbin üzerine koyarak bu duayı okusun

Kalbi ağrıyan sağ elini kalbin üzerine koyarak bu duayı okusun

Kalbi ağrıyan sağ elini kalbinin üzerine koyarak aşağıdaki ayetleri okursa  o anda şifa bulur

Bismillahirrahmanirrahim.“Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ ba’de izhedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.Yâ Allahü,Yâ Rahmânü yâ ze’l-Celâli ve’l-ikram.Birahmetike yâ Er-Hamer-Rahimin.”