Karınca Duası

Karınca Duası

Hangi Kardeşimiz Olursa Olsun Karınca Duasını 5 Farklı Kağıda Yazarak Dükkanının Dört Bir Köşesine Asarsa Cenabı Allah Kişinin Çalıştırdığı Dükkanına Kendi Hazinesinden rızık ve Bereket Verir.O Kadar Bereket Verirki O Kişi Bile Hayretler İçine Düşer.Ticarethanesine Giren Alışveriş Yapmadan Çıkmaz.Cenabı Allah Ticarethanesine Karınca Misali Müşteri Yağdırır.Satılmayan Birşeyin Üzerine Karınca Duası 7 Defa okunduğu Taktirde O Nesne Allahın İzniyle Bir Kaç Gün İçinde satılır.

 

Yararı Çok Büyük olan Bu Duayı İşyerlerinize, Ticaret Hanelerinize Asın, Farklı Farklı Kağıtların 4 Tanesini İş Yerinize 1 Tanesinide Üstünüze Alın.

Duamız:

Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn * yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm *es’eluke yâ rabbel arşil azîm * en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş.