Kaybolan Eşya yada insanı Bulmak için Okunacak Dua

Kaybolan Eşya yada insanı Bulmak için Okunacak Dua

Bir malı veya yakını kaybolan kimse “Ya hafıyz” isimi şerifini(119) defa zikreder, sonrada aşağıdaki ayeti de (119) defa okursa Allah-ü Teala kaybettiği şeyi o kimseye geri dödürür. tecrübe edilmiştir.

”inneha in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev fissemavati ev fil ardı yeti binallahü innallahe latıyfün habiyrün.”

Kaybedilen eşya için aşağıdaki dua okunur. Bu dua oldukça tesirli olup Allah’ın izniyle kaybını bulur.
” Rabbena inneke ya camiannasi li yevmin la reybe fihi ” 

” Ya cami’annasi liyevmin la raybe fihi İnnallahe la yuhliful mi’ad icma beyni ve beyne “ çalınan ya da kaybolan bir şeyi bulmak için o şeyi bulana kadar bu dua her gün 25 defa okunmalı ve duanın sonunda kaybolan şeyin veya kişinin adı zikredilir.