Kekemeliğin gitmesi için “Kaside-i Bürde beyti”

Kekemeliğin gitmesi için “Kaside-i Bürde beyti”

Kaside-i  Bürde’nin 1,2 ve 3’ncü beytleri kekemeligin gitmesinde okunur.

1-“Emin tezekküri ciyrânın bi zii selemin” Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin.”

2-“Em hebbetir riyhu min tilkaai kazımetin” Ve evmezal berku fı’z- zalmai min izami.”

3-“Fe mâli ayneyke in kultekfüfa. hemetâ” Ve mâa  likalbike in kultestefık yehimi.” 

kaynak: Du kitabı ( Abdülkadir Dedeoğlu)