Kısa zamanda geçim sıkıntısından kurtulmak isteyen “Vâkı’a suresini “okusun

Kısa zamanda geçim sıkıntısından kurtulmak isteyen “Vâkı’a suresini “okusun

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Her gece Vâkı’a sûresini okuyan kimse ebediyyen fakirlik yüzü görmez. Onu okuyunuz ve çocuklarınıza da öğretiniz.” buyurmuştur.

  • Kısa zamanda geçim sıkıntısından kurtulmak isteyen,her gece,gücünün yettiği kadar bu mübarek sûreyi okumaya devam ederse,Yüce Rabbimizin  izniyle,emeline nâil olur.
  • Vâkı’a Sûresini okuduktan sonra aşağıdaki salavat-ı şerife de 100 kere okunur.Ve ardından âdâbına uygun şekilde dua edilir.

“Es-salâtü ves’s-selâmü aleyke yâ seyyidi yâ RasûlAllah huz bi-yedi kalleti adrikni,adrikni,edrikni bi-lûtfike v ekeremike yâ sâhibe’l-lûtfu ve’l-ihsân şey’en lillâh.”