Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Gizemli Dualar

Şahmeran Duası ve Faziletleri

Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah’ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi...

Hacet ve istekler için Salat-ı Tefriciye

Salât-ı Tefriciye gibi salat-ü selamlar Peygamberimiz için yaptığımız birer makbul duadırlar. Dualar iseibadet niyetiyle okunur. İbadetlerin karşılığı da bazen dünyada...

Hz Muhammed in Okuduğu Hacet Duası

Sevgili peygamberimiz hacetlerin kabulü için aşağıdaki duayı okuyabileceğimizi tavsiye etmiştir. Duanın Okunuşu: “Allahümme ya vedud ya vedud ya zel arşül...

Hacet Duaları ve Hacet Duası Hakkında Bilgiler

Etkili Hacet Duası “Bismillahirrahmanirrahiym. Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim. Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya...

Tekvir Suresi Faziletleri ve Sırları

Tekvir Süresi: Mekke de nazil olmuştur. 29 ayettir. Kelimelerinin toplamı 104, harflerinin toplamı ise 530 dur. Süre ismini 1. ayetten almıştır....

Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ayet-el Kürsi Arapçası Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti...

Duanın Önemi ve Faziletleri

Duâ, Allahü teâlâya yalvararak murâdını istemektir. Allahü teâlâ, duâ eden Müslümanı çok sever. Duâ etmeyene gadâp eder. Duâ mü’minin silâhıdır....

Dua Etmenin Ana Hedefi Nedir?

Dua, Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak, rızasına ermek, istek ve arzu-larına kavuşmaktır. Allah kulunun istek ve arzularını yerine getirmek için...

Anne Babaya isyan Eden Evlat için Dua

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için her gün bu ismi şerife devam edilirse Allahü Teâlâ’nın izini ile ebeveyne...

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek için Dua

Resulullah ’ı rü’yada görmek: Rû’yâsında Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve şu duâyı okumaya devâm etsin: “Allahümme...

Önemli Dilekler için Etkili Hacet Duası

Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır … Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Ya Allah esması...

Çok Borcu Olanların Okuması Gereken Dua

Borçlu olan kardeşlerimiz vardır muhakkak. Size peygamberimizin s.a.v ashabına tavsiye ettiği bir ayeti/duayı paylaşmak istiyorum. Öncelikle ; NaSuh bir tövbe...

inatçı Kişilerin inatlarından Vazgeçmeleri için Dua

İstediğiniz kişinin ahlakının değişmesini sağlamak için Hud süresi 75 .nci Ayet-i Kerimi okunur. Eşinizin, ailenizden birinin, her kim olursa olsun...

Zulmeden Eziyet Eden Üzen Kişileri Yola Getirmek için Dua

“Hasbünallahü ve ni’mel vekil” âyeti kerimesi gökte asılmış bir kılınçtır. Hakkını gasp eden, sana zulmeden, sana eziyet veren ve üzen...

Mesleğinde ve Sınavlarda Başarılı Olmak için Dua Terkipleri

Başarılı olma Duası, Dua etmek, Allah’tan yardım dilemek, bir şey istemek, medet ummak demektir. Dua edenleri, Allah’ı Teala çok sever,...

Makam Mevki Sahibi Olmak için Mülk Suresi’nin 14. ayeti

Sabah akşam Mülk Suresi’nin 14. ayetini sınırsız okuyan Allahu Tealanın ”YA LATİF” ismini 129 defa okuyan makam mevki sahibi olur. Bu alt kısımda...

Korku ve Sıkıntısı Olanların Okuması Gereken Dua

Korku ve nazar gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir Abdullah...

Psikolojinin Düzelmesi için Okunacak Dua Terkibi

Psikolojinin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar terkibi budur arkadaşlar; “Yâ Sîn-i Şerîf okurken her “Mübîn”de Aşağıda olduğu gibi okunur. 1. Mübînde 7 Felâk, 1 Nâs2. Mübînde 6 Felâk, 2 Nâs3. Mübînde 5 Felâk, 3 Nâs4. Mübînde 4 Felâk, 4 Nâs5. Mübînde 3 Felâk, 5 Nâs6. Mübînde 2 Felâk, 6 Nâs7. Mübînde 1 Felâk, 7 Nâs...