Salavatın Anlamı ve Salavat Duaları

Salavatın Anlamı ve Salavat Duaları

Salavat kelimesinin pek çok anlamı vardır. Burada kullanılan anlamı ise duadır. Salavat terim olarak Peygamberimiz Hz. Muhammede yapılan özel dua olarak kullanılır. Salâvat Belirli vakitlerde, Kur’an’da emredildiği tarzda ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin tarif ettiği şekilde yapılır.

Salavat Kuran-ı kerim’de de geçmektedir. Kuranıkerim’de şöyle emredilir: “Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey müminler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz” (Ahzab, 33/56).

Pek çok salavat çeşidi olmakla beraber Peygamber Efendimize (asm) salat ve selam getirmek için sadece “Allahümme salli ala Muhammed” demek gerekir.

Diğer Salavat Duaları :

“Bismillahirrahmanirrahim”

Aleyhisselam
Cenab-ı Hakkın Selamı Peygamberimizin üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam
Yüce Allah’ın salatu selamı Peygamberimizin üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem
Cenab-ı Hak Peygamberimize salatu selam eylesin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin
Ey Allah’ım Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (SAV) ve evladu iyaline sen rahmet eyle.

Allahumme sali ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Allah’ım hem Efendimiz hem de büyüğümüz olan Muhammed (SAV) evladu iyali ile ashabına salatu selam olsun.Selametlik ver ve rahmet eyle yarabbi.

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti
Allah’ım kalplerin devası ve doktoru olan, bütün gözlerin nuru ile ziyası olan, her müslümanın vücudunun şifası olan Muhammet Mustafa (SAV) efendimizin ashabına ve aline salatu selam eyle yarabbim.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike
Yarabbim! Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimize bütün aline nihayetsiz olan her ilminin adedince ona salatu selam ile bereketler nasip eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati
Ey Allah’ım! her kulun ile Resulun Peygamberimize salat ve Rahmet etsin. Her mümin erkeklere ve kadınlara, Müslüman olan her erkek ve kadına merhamet eyle.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid
Yarabbim! Hem İbrahim’e Hem de İbrahim’in ailesine gösterdiğin merhamet gibi Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine de aynı merhameti eyle. Şüphesi ki, sen övülen, şeref, şan sahibi olansın.

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid
Ey Allah’ım! Sen ki İbrahim ile ailesini mübarek kıldın, aynı şekilde Muhammed’i ve ailesini de mübarek eyle.