Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Ekim 2021

Gizemli Dualar

Sara hastalığına “Ayetül-Kürsi” okumak

Sara tutan kimsenin üzerine (11) defa Ayetül-Kürsi okunup, üflenirse bu rahatsızlığa şifa bulur ve açılır.Bu virde devam edilirse hastalıktan sara...

Besmele-i Şerif ve Faydaları

Besmele ile isteklerinizi arzularınızı, gerçekleştirebilir,hastalıklarınıza şifa bulabilirsiniz. “Surelerin Faziletleri, Peygamberimizin dilinden” adlı, Yazar, Arif Pamuk’un  kitabında şöyle naklediliyor. Nimetin gelmesi,mazaratın...

Gözleri az görenler için her gün 7 defa okunacak dua

Gözleri az gören kimseler,her gün yedi defa aşağıdaki duayı okuyup daha sonra salat ve selam okuyup ellerinin başparmaklarının arkasını gözlerine...

Ruh ve sinir hastalıklarına okunacak dualar

Ruh ve sinir hastalıklarına aşağıdaki dualar okunur. Bir bardak suya 132 kere “rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).” Allahümme...

Şifa İçin Nisan Yağmuruna Okunacak Dualar

Şifa İçin Nisan Yağmuruna Okunacak Dualar Her hangi bir hastalıktan kurtulmak ve şifa bulmak için; Bir miktar “Nisan” yağmuruna aşağıdaki...

Hastalıklardan Kurtulma Duası (Mustafa Karataş)

Okunuşu: “Allahümme inni e’üzu bi-ke mine’l-barasi ve’l-cununi ve’l-cuzami ve seyy’i’l-eskam!” Anlamı: “Allah’ım Alaca hastalığından, akıl hastalığından, cüzzam illetinden ve kötü...

Hastalar İçin Allah’ın ”Ya Nafi ve şifa Âyetleri” İle Şifa

En-Nafi İsmi Şerifi Manası: Faydalı şeyler yaratan, hayır ve menfaat verici şeyler yaratan, dilediğine menfaat veren demektir. Hastalık için ;...

Astım ve Nefes Darlığı İçin Okunacak Süreler

Astım veya nefes darlığın’dan rahatsız olan kişiler her gün 1 kere ” Rahman”  veya  ” Mümtehine ” sürelerini bir batdak suya okuyup...

Yarım Başağrıları İçin Dualar

Bismillahirrahmanirrahim “Kaf,Ha,Ayn,Saad.Zikrü rahmeti Rabbike abdehü Zekeriyya.İz nada Rabbehu nidaen hafiyyen kale Rabbi inni vehene’l-azımu minni ve şitale’r-re’sü şeyben ve lem...

Her Türlü hastalık İçin Şİfa Duaları

Hastalıklara ya hastanın kendisi yada başkası tarafından okunacak şifa duaları:  45 gün süreyle her gün  1 FATİHA  süresi, arkasından (422) kere  “Ya Şafi”  İsmi ...

Şİfa İçin “Ya Rahman Celle Celalühü” Okuyun

Her gün,bir bardak suya (298) kere ” Ya  Rahman Celle Celalühü “ okuyup içen hasta,Allahü Teala’nın izniyle Şifa  bulur. Ruh ve sinir...

Hastalara “Ya Allah” Zikri ile Şifa

“Allah” Lahza-ı Celali, diğer mübarek isimlerinin delalet ettiği bütün vasıfları,sıfatları ihtiva eder.Ve “Vacibü’l-Vücud” olan Yüce Rabbimizin “İsm-i Azam”(en büyük adı) olduğu hususunda ulemanın ittifakı...

Sinir Hastalarına Okunacak Allah’ın İsm-i Şerifi

Sinir hastası olan insanlara okunacak bu Allah’ın İsm-i Şerifi ile  şifa olunur,ve sakinleşir ,uyumlu bir insan olur. Allah’ın Halim İsm-i...

Hastalar İçin, Özellikle Felçli Hastalar İçin Okunacak Esma

Hasta olan, özelliklede Felçli olan hastalar için, her gün 100 (yüz) defa “YA BERRU CELLE CELALÜH“ İsmi Şerifi okunursa Allah Teala’nın...

Temre (Siğil) için okunacak dua

Dua: Okunuşu; “Em ebremu ermen feinna mübrimün.”(Zuhruf) 2. Dua:Okunuşu: “bismillahi Allahümme müsağğira’l-kebiri ve mükebbira’s-sağiri sağğir ma bi.” Anlamı:”Büyüğü küçülten ve...

Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Okunacak Dualar

Doğum öncesi ve doğum sonrasında okunacak dualar hakkında bir kaç bilği vermek istiyorum. Peygamberimiz(s.a.v),kızı Hz.Fatma(r.a)’nın doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme...

Hastalıklara şifa bulmak isteyenler için dua

Her gün sabah ve akşam Besmele ile birlikte 19 defa okunur. “Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün Hayyun kayyumün Hakemün Adlün Kuddusün Lilleziyne amenüü hüden...

Diş Ağrısı İçin Dua

Diş ağrısı için okunacak dua: Diş ağrısı için yasin suresinin 78. ayetini 3 defa okuyun. “Ve Darabe lenaa meşelen ve...