Korkudan Emin Olma Duası

Korkudan Emin Olma Duası

Korkudan Emin Olma Duası
Korkudan Emin Olma Duası
Korkudan Emin Olma Duası
Korkudan Emin Olma Duası
Korkudan Emin Olma Duası
Korkudan Emin Olma Duası

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim;

Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe İbrahime ve İsmaile, veya münzile ’t-tevrât-i vel İncili ve ’z-Zebûri vel-Furkani, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, ve sallallahu alâ seyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim, İlâhî bi hürmeti hâzihil melâiketil erbaati ve bi hürmetir resûleyni, ve bi hürmetil kütübil erbâ’ati es’elüke en tahfazanî min şerri fulanibni fulanin.

Türkçe Anlamı:

“Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Ey Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil, adındaki meleklerin Allah’ı. Ey İbrahim ve İsmail’in Allah’ı. Ey Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan-ı Kerim olan Kur’an ’ın göndericisi. Yüce ve Azim olan Allah ’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz Muhammed’in ve O’nun al ve ashabının üzerine olsun.

Ey Rabbim, şu dört melek hürmetine, şu iki elçin hürmetine, şu dört kitap hürmetine beni filan kimsenin şerrinden koru. ”

Açıklama:

Bu duâ çok şerefli bir duadır. İnsanlar ve hayvanlardan korkulduğu zamanda okunacak olan dualardandır.

Bu duâyı okuyan her çeşit korkulardan emin olur. Ona hiçbir düşman galib olamaz, hiçbir hayvan ona bir zarar veremez.

Çünkü bu duâda dört büyük melek olan, Azrâil, İsrâfil, Mikâil ve Cebrâil hakkı için Mevlâ’dan yardım isteniyor. Kulun korunması ve mânevi bir kale içine girilmesi isteniyor.

Ayrıca dört büyük kitap olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an hakkı için insanların şerrinden muhafaza edilmesi ve mânevi bir kaleye girmek için bu mübarek duâ yapılıyor.

İnsanın şerri her hayvandan üstündür, insanın insana yaptığı zararı hayvanın insana yapmasına imkân yoktur. Hatta insanın insana olan zararı şeytandan da büyüktür. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur’an’da insanın hilesini büyük ve şeytanın hilesini zayıf olarak bildirmiştir.