Korkulardan ve Beladan Korunmak için Dua

Korkulardan ve Beladan Korunmak için Dua

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. [Besmele ile] 

(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim) duasını üç defa okuyun buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim) 

duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Âyât-i hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salavat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Âyât-i Hırz ayetleri 

– Fâtiha suresi,

– Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler,

– Âl-i İmrân suresi: 18,19. âyetten sadece: “İnneddîne indellâh-il-islâm” kısmı, 26, 27, 154. ayetler,

– En’âm suresi: 17. ayet,

– A’râf suresi: 54-56. ayetler,

– Tevbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler,

– Yunûs suresi: 107. ayet,

– Hûd suresi: 56. ayet,

– İbrahim suresi: 12. ayet,

– İsrâ suresi: 43, 110 ve 111. ayetler,

– Mü’minûn suresi: 116-118. ayetler,

– Ankebût suresi: 60. ayet,

– Rûm suresi: 17 ve 18. ayetler,

– Fâtır suresi: 2. ayet,

– Yasin suresi: 83. ayet,

– Saffât suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler,

– Feth suresi: 27-29. ayetler,

– Rahmân suresi: 33-36. ayetler,

– Hadîd suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler,

– Haşr suresi: 21-24. ayetler,

– Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler,

– Burûc suresi: 20-22. ayetler,

– İhlâs suresi,

– Felak ve Nâs sûreleri.