Korunma, Rızk ve Dilek için Etkili Ayet-el Kürsi Dua Terkibi

Korunma, Rızk ve Dilek için Etkili Ayet-el Kürsi Dua Terkibi 

Korunma, Rızk ve Dilek için Etkili Ayet-el Kürsi Dua Terkibi
Korunma, Rızk ve Dilek için Etkili Ayet-el Kürsi Dua Terkibi

Uygulanması çok kolay ve gerçekten çok etkili bir dua terkibi… Pazartesi ve cuma sabaha karşı 2 rekat namaz kılınır. 21 kere Ayet-el Kürsi okunur.

Ayetel Kürsi okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

 

Ayetel kürsi duası meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.