Kuvvetli Aşk ve Muhabbet için Dua Terkipleri

Kuvvetli Aşk ve Muhabbet için Dua Terkipleri 

Kuvvetli Aşk ve Muhabbet için Dua Terkipleri
Kuvvetli Aşk ve Muhabbet için Dua Terkipleri  

Ya vedud
ismi şerifini sürekli zikreden kişiyi herkes sever ve onunla muhabbet eder. insanların kalpleri ona meyil eder..Cuma günleri  sürekli ya vedud ismini zikreden kişi herkesi cezbeder…Ayrıca muhabbetide arttırıyor..

Bir insanın gözünün içine bakarak Allahumme ya vedud derseniz istediğinizi yapar.. Hatta şu şekilde :”Allahümme ya vedud ağzını bağla dilini tut ” (Kişi Getirtmek İçin)
Evvela 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp secdeden kalkmadan hulusi bir kalple okumanızı tavsiye ederim. (bu her türlü dua ve tılsım için böyledir aslında) ” 3003 Ya Vedud ” ismini okuyun.

Kuvvetli Bir aşk Muhabbet Duası
Aşağıdaki ayeti kerime mum üzerine 1227 adet okunacak ve filan kişide benim sevgimden aşkımdan böyle yansın ve bir an evvel bana dönsün (burada niyet söylenecek) deyip gece yarısını geçtikten sonra yakılacak.. Bu tertibi uyguladığınız kişi nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun döner gelir ve sizi ölene kadar sever.. Denenmiştir..

و القيت عليك محبة منى

(Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni) Ama bu terkibin cuma sela vaktinde uygulanır. mumdan kalanları  yaptığınız kişinin tabiatına göre yani topraksa (oğlak başak boğa ) temiz bir toprağa, su ise (koç aslan yay) denize ateş se ateşe  atılacak diyede söylenmiştir.

Sevgi ve Celp İçin

Sevilen kişinin sevgisini kazanmak kendine baglamak için yapılır..gece yarısından sonra 2 rekat namaz kılınır ve kıbleye karşı diz çökülür 1000 defa LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM okunur her 100 defada ”allahümme ya musahhıral kulübi sahhirli kalbe (istenen kişininadı ve anne adı söylenir)fülan ibni/binte fülane hatta yeküne tahte emri ve yefal külle ma üriydü bi havlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah” (arif arslan.dua ile ruhsal tedavi kitabından)

Sevdiğine Kavuşmak İçin Yapılacaklar

Bir kimse Allahtan hayırlı ne dilerse olur, sevdiğine kavuşmak isteyen kişi cuma günü ikindi namazını kılar sonra abdestli olarak kıbleye döner ya Allah Ya Rahman diye güneş batana kadar zikreder bu adları söylemeye devam eder sonunda sevdiğinin kendisini sevmesini dilerse dileği olur.

Cuma Günü Sala Vaktinde Abdest Alıp iki Rekat Hacet Namazı Kılınır, Yasini şeirfi Okumaya Başlanır, Yasini şerifte 7 Yerde Mübin Esması Vardır Her Mübin De Karınca Suresinin 39. Ayeti Kerimesi 114 Defa Okunur, O Kişi Nerede Olduğu Belli Olmasa da Mecnun Misali Sana Gelir. Bunları Okurken O Kişinin Resmi Olmalı Resmi üzerine Okuyunuz şayet Resmi Yoksa O Kişiyi Gözünüzün önüne Getiriniz Burada önemli Olan Kişi Bir an Dahi Hatırdan çıkarılmamalıdır.

Sevdiğini kendine bağlamak

Sevdiği insanın kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece yarısından sonra 2 rekat namaz kılıp ardından alta gelen duayı üç yüz (300) defa okursa sevdiği kişi derin bir aşk ve muhabbetle bağlanmış olur.

Fe-in tevellev fe-kul hasbiyallahü lailahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim. 

 

Sevdiğinin Dönmesi İçin Yasin Suresi

2 rekat namaz kıl, niyet ederek yasin suresini okumaya başla…her mübin durağına gelince;
102 defa Allahümme ya mübin
7 defa Allahümme ya camiaannasi li yevmin la raybe fihi dersin sonra tekrar başa dönerek aynı işlemi yasin bitinceye kadar tekrar edersin… yasin bitince de
” Ya Rabbi, yasini şerif hürmetine, mübin ismi şerifi hürmetine, cami ismi şerifi hürmetine, …. oğlu…… tez vakitte bana geri dönsün, mutluluğumuz yeniden oluşsun, yuvamız olsun, barış olsun, huzur olsun, aramızda yeniden büyük sevgi olsun, mutlulukla beni ve onu bir yuvada buluştur” diye dua edersin.

SEVDİĞİNİİZN GÖNLÜNÜ CELP ETMEK:
Abdest alınır ve 2 rekat namaz kılınır. O kişinin resmine bakarak 30 kere Peygamber efendimize salatı selam gönderilir ve 170 kere Vedduha suresi okunur. Allahın izniyle isteğin yerine gelir.
Duha suresi Kuranı kerimin 93. suresidir.

 

Sevdiğininizin Sizi Araması İçin Dua

2 Rekat Allah rızası için namaz kılınız, 7 İhlas 7 Felak 7 Nas 7 Ayetel kürsi okuyunuz,
Sonra Niyet belirtiniz,duayı okuyunuz (7 Kere) Rabbena la tuziğ gulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhâb. “Rabbena inneke camiu’n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-mîad.”
Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah verdiği sözden kesinlikle geri dönmez.

 

Güçlü etkili muhabbet duası:

Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah. Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya Allah. Sayısız ve kendinizi vererek okuyun etkisi çok güçlü olan bir duadır.(defalarca tecrübe edilmiştir.)

Eşler arasındaki sevgiyi Arttırmak için YA Evvelü YA Muahhiru, YA Haliymu, YA Vedud, YA Kadiru

Eşinizin evine bağlanması sevgi ve muhabbetin artması için

221 defa tespihle çekilmesi gereklidir hep aynı tespihle çekiniz. Çektiğiniz bu tespiği kapınıza yakın bir yere asınız.