Maddi Sıkıntılar için Pazar Günü “Ya Gafur”

Maddi Sıkıntılar için Pazar Günü “Ya Gafur”
Maddi Sıkıntılar için Pazar Günü “Ya Gafur”

Maddi sıkıntılar içinde olan ve ipotek altında  bulunan kimseler Pazar günleri Güneş saatinde 1286 defa “Ya Gafur celle celalühü” diye zikrederler ise ve okumaya devam ederler ise Allah(c.c) o kimseye gayb hazinelerinde varlığa ve servete boğar.

Not:Pazar günü güneş saati (SABAH GÜNEŞ DOĞMADAN  VE İKİNDİ SONRASI)

Kaynak: Dr.Arif Arslan(Allah’ın isimlerinin sırları)