Manevi Sıkıntı İçin Dualar

Manevi Sıkıntı İçin Dualar

Manevi Sıkıntı İçin Dualar
Manevi Sıkıntı İçin Dualar

“ Bismillahi’r-Rahmani’r RahimElhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din, İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin.

Açıklaması:”Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıylaHamd alemlerin Rabbi,Allah’a mahsusdur.Hesap ve ceza gününün maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım)yalnız sana ibadet ederiz ve Yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola ilet. kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,gazaba uğrayanların kine ve sapıkların kine değil.”Bu surenin 3-5-7 defa okunması ve ellerinle tüm vücudunun meshlenmesi efvaldir. Fatiha suresi şifadır,bu sure tüm niyetler ve hastalıklar için okunur.