Meşru Dileklerin Kabulü için Etkili Dua

Meşru Dileklerin Kabulü için Etkili Dua

Meşru Dileklerin Kabulü için Etkili Dua.

Bu duada Hz. Resulullah Efendimizin mübarek ismi Arapçadaki her harf ile anılmış ve onun yüzü suyu hürmetine Cenab-ı ALLAH tan dilekte bulunulmaktadır.

 

Bu duayı 7 veya 28 defa okuyan meşru isteklerine kavuşur.

Elif bi Hürmeti Âli Muhammed.

Be bi hürmeti Burak-ı Muhammed.

Te bi hürmeti Tevhid-i Muhammed.

Se bir hürmeti Senâü Muhammed

Cim bi hürmeti Cemâl-i Muhammed

Ha bi hürmeti Hayat-ı Muhammed

Hı bi hürmeti Hilât-ı Muhammed

Dal bi hürmeti Delâlet-i Muhammed

Zel bi hürmeti Zikr-i Muhammed

Ra bi hürmeti Remeyte Muhammed

Ze bi hürmeti Zikr-i Muhammed

Sin bi hürmeti Saadet-i Muhammed

Şın bi hürmeti Şefaat-i Muhammed

Tı bi hürmeti Taat-i Muhammed

Zı bi hürmeti Zahir-i Muhammed

Ayn ve bi hürmeti İlm-i Muhammed

Ğayn ve bi hürmeti Gayret-i Muhammed

Fe ve bi hürmeti Fikr-i Muhammed

Kaf ve bi hürmeti Kur’an-ı Muhammed

Sad ve bi hürmeti Sadakat-ı Muhammed

Kef ve bi hürmeti Kelimatullahi Muhammed

Lam ve bi hürmeti Lutf-u Muhammed

Mim ve bi hürmeti Mirac-ı Muhammed

Nun ve bi hürmeti Nimet-i Muhammed

Vav ve bi hürmeti Viladet-i Muhammed

He ve bi hürmeti Hidayet-i Muhammed

Lam-elif ve bi hürmeti La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah.

Allahümme essemii duai ve hasılı muradi ve maksadi bi lutfikel Kerim

bi hakkı Hazihil esmai şerifeti, Amin ya muiyn eğısni ya gıyasel müstağıysin.

Velhamdülillahi Rabbilalemiyn.

(Duanın evvelinde ve sonunda 3’er kere Salavat-ı Şerife getirmek lazımdır)