Miftahul Cennet Duası

Miftahul Cennet Duası

Bir Gün Peygamber Efendimiz Mescid’de Otururlarken Cebrail Aleyhisselam Oraya Geldi Ve Şöyle Dedi.

Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize Ey Muhammed (s.a.v) Hakk Teala Sana Selam Gönderdi ve Bu Dua’yıda Sana Gönderdi. Senden Önce Bu Dua’yı Daha Önce Hiç Bir Peygambere Vermemişti.

Cebrail Aleyhisselam Konuşmalarına Devam Etti :

Her Kim Bu Dua’yı okursa veya Yanında Taşırsa Kıyamet Günü Geldiğinde Kabir’den Kalkacak ve Mahşerde Bulunan Halk Bu Hangi Peygamberdir? Diye Hayretler İçinde Kalacaklar.

Bu Bir Peygamber Değildir, Miftahu’l – Cennet Dua’sını Dünya’dayken Okudu ve Allahü Teala Ona Bu Kerameti Bahşeyledi Denilecek.

Hangi Kardeşimiz Bu Dua’yı okursa Nur’dan Tahtlar Üzerine Oturur, Bu Dua’yı Yanında Bulunduran kişilerin Hastalıkları Şifa Bulur.

Bu Dua’yı Okuyanın Borcu Varsa Gayb Hazineleri Onun İçin Açılır.

Okuduğunuz Zaman Melekler sizin Bağışlanmanızı Allahü Teala’dan Niyaz Ederler.

Hacet Niyetiyle Okunursa Allah’ın İzniyle Hacetleri Kabul Görür.

Yolculuktayken Bu Dua’yı Taşıyan Her Mümin Tüm Kazadan, Beladan Korunurlar.

Bu Dua’yı Okuyan Her Kimse Yoksulluk yüzü Görmez.

Kardeşlerim MİFTAHU’L – CENNET Duasının Fazileti Bu Şekildedir.Oturup Okusanız 3 Dakikanızı Almaz Fakat Hem Dünya Hemde Ahiret Hayatınızda Sizlere Yardımcı olur. Allah (C.C)’ün Kulları İçin En Hayırlı Dua’lardan Birisi.

MİFTAHU’L-CENNET DUASI

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Ve kul Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyni ve euzü bike rabbi en yahdurun*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullüllah*

 

*Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düai*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbena efrığ Aleyna sabran ve teveffena müslimin*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim*

*Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullüllah*

*Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram*

*Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimin*