Mucizeler Yaşatan Muazzam istiğfar

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar…
Bu istiğfari ömründe 1 kere dahi okuyana da, cehennem ehlinden olsalar bile anne-babasini da Allah’u te’ala bağişlar. Gecesinde ve gündüzünde bunu okuyan, Nebi (s.a.v.)in civarinda olur.

Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir !

Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür.

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem.

Manası;
Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah’u te’ala’ya hamdü senalar olsun.
Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala’dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o’nun kuludur. rasulüdür, arab’ın ve acemin efendisidir. Allah’u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin’

Fazileti;
Bu istiğfarı okuyan ve evine yahut eşyasının içine koyan kimseye, Allahu teala;

★1000 sıddık sevabı,
★80.000 bin melek sevabı,
★80.000 şehit sevabı,
★80.000 hac sevabı ,
★80.000 mescit imarı sevabı,
★boynu cehennemden azad olunmuş 80.000 kişinin sevabı,
★havz-ı kevserden içen 80.000 kişinin sevabı,
★abidlerden 80.000 abid sevabı
★melaike-i kiramdan 80.000 melek sevabı
★7 kat gök ehlinin sevabı,
★7 kat yer ehlinin sevabı,
★8 cennet kapısından girenlerin sevabı, arş’ın ve kürsi’nin taşıyıcılarının sevabı, levh-i’in ve kalem’in görevlilerinin sevabı
★Nuh,İbrahim , Musa, İsa İbni Meryem ve Muhammed (s.a.v) in sevapları kadar sevap ihsan eder.

İşte bu mükafatlar bu istiğfari ömründe 4 kere okuyanlar içindir. Şüphesiz Allah-u te’ala’ o kişiye mekke, medine ve beyt-i makdis’te ibadet edenlerin sevabini verir.

Bunu okudğu gece veya gündüzünde vefat edecek olursa Allah-u teala’ 80.000 meleğe onun cenazesine katilmalarını ve kendisi için istiğfarda bulunmalarını emreder.

Mahşer günü yüzü aydan daha parlak olur. o zaman mahşer ehli: ‘Bu gönderilmiş bir nebi (peygamber) midir, yoksa mukarreb (yakın kılınmış) melek midir? der de:

Hayır adem oğullarından rastgele bir kuldur kı allahu teala ona bu duanın bereketiyle değer vermiştir.

Sonda bineceği bir Burak getirilir de böylece cennetin kapısına yürür ve hesapsız oraya girer.

Bu istiğfarı okuyana yılan, akrep, yırtıcı, hayvan yaklaşamaz.

Kendisi ani ölümden kurtulur. Allah-u te’ala’ona rahmet nazarıyla tecelli eder ve o ifritlerden, şeytanlardan, cinleren ve bütün eziyetlerden selamet bulur. buyurdu.