Muhyiddin İbn-i Arabi’nin Duası

Muhyiddin İbn-i Arabi’nin Duası

Cenabı Hakkın güzel isimlerinden birkaç önemli isimlerde bu duanın içindedir. Büyük islam alimlerimizden ve bilhassa tasavvuf sahasında imam denilecek nitelikte bulunan Muhiddin-i Arabi hazretlerinin bu duası sığınılacak ve okunacak bir duadır. Ehli olanlar ve biraz manaya aşina olan kimseler bu duayı okurken onda olan halaveti anlayacaklardır. Ahiretteki rezaletten sığınılmakta ve bize de bir numune halinde gösterilmektedir.

Ya Kâdiru, ya Zâhiru, ya Bâtınü, ya Latîfü, ya Habîrü, kavlihül hakku ve lehül mülke yevme yunfehu fissûr, Âlimül gaybi veşşehâdeti ve huvel Hakîmul Habîr.

 

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey herşeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey herşeyden haberdar olan (Allah). O’nun sözü doğrudur. Sûra üfürüldüğü vakitte ululuk ona mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O’nun katındadır. Zira O, hem Hâkim ve hem de Habîrdir.