Muradın olması için okunacak dua

Muradın olması için okunacak dua
Muradın olması için okunacak dua

Her ne murat olursa olsun, gönlünce dua edilirken:

” Allâhümme inneke Melîkün Muktedîr. Mâ teşâü min emrin yekûn. Fevaffıknî fîmâ ene bisadedihî ve  es’idnî  fi’d-dâreyni  ve  eıznî  min  fitneti’l-mahyâ  ve’l-memâti  ve  neccinâ  mimmâ  nehaf. Yâ Hafiyye’l-eltâf. Ve salla’llâhu alâ Seyyidinâ Muhammedin  ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemin.”

Bu dua okunursa Murat hasıl olur.