Namazdan Sonra Okunacak Dua

“Elhamdulillâhi rabbil âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmu alâ rasûlinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allâhumme innâ neûzu bike min cehdi’l-belâi ve derki’ş-şekâi ve sûi’l-kadâi ve şemâteti’la’dâ. Allâhummeğfir lenâ verda annâ ve tekabbel minnâ ve edhilne’l-cennete ve neccinnâ mine’n-nâr. Ve aslih lenâ şe’nenâ kulleh. Allâhumme a’innâ alâ zikrike ve şukrike ve husni ibâdetik. Allâhumme ahsin âkibetinâ fi’lumûri kullihâ ve ecirnâ min hizyi’d dunyâ ve azâbi’l-âhirâh. Allâhumme innâ ne’eluke mu’cibâti rahmetike ve azâime mağfiratike ve’s-selâmete min kulli ismin ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’l-fevze bi’l-cenneti ve’n-necâte mine’n-nâr. Allâhumme lâ teda lenâ zenben illâ ğafertehû ve lâ hemmen illâ ferractehû ve lâ deynen illâ kadeytehû ve lâ hâcaten min havâici’d-dunyâ ve’l-âhirati hiye leke ridan illâ kadeytehâ yâ erhame’r-râhimîn. Allâhumme rabbenâ âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fi’l-âhirati haseneten ve kınâ azâbe’n-nar, birahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Ve selâmun ale’l-murselîne ve’l-hamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn.”


Anlamı :
“Hamd alemlerin Rabbi’ne mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed’e ve onun evladına ve ashabına olsun. Allah’ım! Belanın hücumundan, azgınlığın ulaşmasından, kötü kazadan, düşmanın alayından Sana sığınırız. Allah’ım! Bizi bağışla, bizden razı ol, bizden kabul eyle, bizi cennet sok, cehennemden kurtar, her işimizi düzelt. Allah’ım! Seni anmamız, Sana şükretmemiz, Sana güzel kulluk yapabilmemiz için bize yardım eyle. Allah’ım! Her hususta sonumuzu güzel eyle, bizi dünyada yüzüstü kalmaktan, ahiret azabından kurtar. Allah’ım! Biz senden rahmetin gereklerini, bağış kararlarını, her günahtan korunmayı, her türlü iyiliğe nail olmayı cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Allah’ım! Bizde bağışlamadığın bir günah, açıp sevince çevirmediğin bir üzüntü, ödemediğin bir borç bırakma. Gerek dünya, gerek ahirete ait senin hoşnut olduğun her ihtiyacımızı karşıla, ey merhametlilerin en merhametlisi!
Allah’ım! Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Rabbimiz! Hesap günü beni, anamı babamı be bütün Müminleri bağışla, ey merhametlilerin merhametlisi! Rahmetinle duamızı kabul eyle. Selam peygamberlere, hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’adır.