Nazardan Korunmak için Okunan Dua

Nazar Nedir? – Nazar Duası Var Mıdır?

Kıskanç veya hasetle bakan bir kimsenin bakışlarından nazar değebilir. Nazar bir insana değebileceği gibi bitkilere, hayvanlara hatta cansız olan eşyalara bile değebilir.

Nazar Duası (Nazarlardan Korunmak İçin Okunan Dua)

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Kalem Suresi 51. Ve 52. Ayetleri Nazar Hakkındadır.

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).”

“Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Nazara Karşı Okuduğu Özel Bir Dua Var Mıdır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi ve her türlü şerlerden korunması için dua ettiği nakledilmektedir.

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) nazar için;

“Allahümme barik fihi ve la tedarruhü” okurdu

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.” . (İbni Sünni)

Nazar Hakkında Hadis-i Şerifler

“Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana o gün nazar değmez” ( Deylemi)

Peygamber Efendimiz (s.a.v)  Nas ve Felak Surelerini okuyup buyurdu ki

“Bu iki sure ile ( belalardan ve nazardan ) korunun. Hiç kimse bu iki sure ile korunduğu gibi, başka hiçbir şey ile korunamaz.” ( Ebu Davud)

Sabah-akşam, 3 defa;

“Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur. (İbni Mace)

Nazar Değen Kişi veya Eşyaya Okunacak Dualar

Nazar Değen Kişiye Sırası İle 7.şer defa aşağıdaki dualar okunur.

-Fatiha Suresi

-Ayet-el Kürsi

-Kafirun Suresi

-İhlas Suresi

-Nas Suresi

-Felak Suresi

Çocukları Nazardan Korumak İçin Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi ve her türlü şerlerden korunması için dua ettiği nakledilmektedir. Biz de Efendimiz (s.a.v) gibi dua ederek çocuklarımızı Allah (c.c.)’ın izni ile nazarlardan koruyabiliriz.

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”