Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri ve Faziletleri

Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri ve Faziletleri 

Necm Suresi Ayet - 58 Tefsiri ve Faziletleri
Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri ve Faziletleri 

Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifetun.

Anlamı: Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kıyâmetin kopması Allah tarafından gerçekleştirilecektir. Onu gerçekleştirecek olan da geciktirmek isterse, geciktirecek olan da, öne almak isterse öne alacak olan da sadece Allah’tır. Zamanını O bilir.

Not: Kaf-22, Enam-75 ve Necm-58 ayetleri keşfin yani kalb gözünün açılması içi okunan zikirlerdir. Keşfi açılan kişiler karşılarındakinin duygu ve düşüncelerini okur,onların aklından geçenlere vakıf olurlar.

Her Arzun İçin İksir Gibi Ayet ve Dua ile Okunuşu

Bir kimse peşinde koştuğu, bir türlü erişemediği şeyin elde edilmesini, korkulan şeyin gitmesini, gam,sıkıntı, bunalım ve kederlerin giderilmesini, zulümden, iftiradan kurtulmasını, düşmana karşı yardım bulmasını, borcunu ödemesini, hastanın şifa bulması ve benzeri hususların gerçekleşmesini şeriatın emrettiği ve uygun gördüğü ölçüde arzu ediyorsa, Necm suresi-58.ayeti 1153 defa Halis ve istediği şey doğrultusunda, gönlünü de allah c.c vererek, peygamber efendimizden şefaat dileyerek, meşayıh kiramdan ervahından medet umarak gündüzleri ve geceleri (en müsait saat teheccüd saatidir)okuyarak,hiç şeksiz ve şüphesiz muradına kavuşur.

Okuma Yöntemi:

Mümkünse boy abdesti değilse, yeni bir abdest aldıktan nafile olarak iki (2) rekat namaz kıldıktan ve 70 defa istiğfar “Estağfirullah el Azim “ 70 defa salavat “Sallallahü ala Seyyidina Muhammed”sonra, kırk bir defa (41) Fatiha suresi ve yirmi yedi defa (27) ihlas suresi, Buna ilaveten yasin suresini ve başka ayetler de okursa daha iyi olur, vaktin müsaitse Mülk suresi ve Vakıa süresini oku.

Sonra hasıl olan sevabı başta peygamber efendimiz s.a.v , onun ehli beytine ve ashabına ve İslam alimlerine Şeyh Abdülkadir Geylani, İmam Hasan Şazeli, Hızır a.s, dört melekler, dört halifeler, Seyyid Muhammed Hakkı Hz. ümmedi muhammede ve sahibuz zamanın ruhlarına hediye edin.

Efendimiz hazreti Muhammed Mustafa sav ‘e okuyabildiğin kadar başında ve sonunda salavat getir !

Salavatı Fatihin veya Salaten tüncina veya hangisi olursa oku. o salavatlar arasında yaparsan başlangıçta ve bitişte Allah’a c.c gönderilen dilekçenin mührü şerifi olur.

Sonra belirtilen ayeti okumaya (necm suresi-58.ayeti) 1153 defa okumaya başlar.

Leyse leha min dunillahi kaşife

Şu beyyiti 1 defa ilaveten okur.

Çöller ovalar daraldığı, büyük belalar biriktiği, sonuçta ümitsizliğe düşürüldüğü,

Zaman, sen hüsnü lütfunla, ince ve anlamlı keşfinle, açıp giderdin bunları, yaaa ilahi!…

(dikkat: beyyitin mealini okuyun ! zira latin harfle yazmak okumak kelimeyi eksik ve manayı bozar ondan sonra ayeti kerimeyi üç (3) defa okuyun “Leyse leha min dunillahi kaşife” beyti bir(1) kere okur. çöller ovalar daraldığı, büyük belalar biriktiği, sonuçta ümitsizliğe düşürüldüğü, zaman sen hüsnü lütfunla, ince ve anlamlı keşfinle, açıp giderdin bunları, yaaa ilahi!..)

—————————————————-

sonra (necm suresi-58.ayeti) elli (50) defa

“Leyse leha min dunillahi kaşife”

Beyyit 1 defa:

çöller ovalar daraldığı, büyük belalar biriktiği, sonuçta ümitsizliğe düşürüldüğü

zaman, sen hüsnü lütfunla, ince ve anlamlı keşfinle, açıp giderdin bunları, yaaa ilahi!…

———————————————————————-

sonra (necm suresi-58.ayeti) yüz (100) defa

“Leyse leha min dunillahi kaşife”

Beyyit 1( bir) defa:

çöller ovalar daraldığı, büyük belalar biriktiği, sonuçta ümitsizliğe düşürüldüğü

zaman, sen hüsnü lütfunla, ince ve anlamlı keşfinle, açıp giderdin bunları, yaaa ilahi!…

—————————————————————————–

(Necm suresi-58.ayeti) 1000 defa okuyup tamamla her yüz de beyyit bir defa türkçe anlamı ile okunacak

İşte mevzu olan beyyitin Latin harfle yazılışı ve manası

Beyyit:

Yâ men izâ zaga el feza* ve tera akemet cümelüd devahii* zegâtin nefsül himâme*

ve eeyiset indet tenahi* ferrac tehaa bi dagııy gatin* min hüsnü lutfike Yâ ilahiiy.

manası:

çöller ovalar daraldığı,büyük belalar biriktiği, sonuçta ümitsizliğe düşürüldüğü,

zaman,sen hüsnü lütfunla,ince ve anlamlı keşfinle,açıp giderdin bunları,Yâ ilahi!..

Faydaları

isteğin, arzun, idealin, aşkın, muhabbetin, iş ev araba, rızık genişliği, makam ve mevki sahibi olma isteğin, bir yere nakil veya naklini engellemen, Düşmana galip gelme,

Hak eden zalimin helâkı veya ıslahı, zinadan, içkiden ve haramdan vazgeçirme gibi.. Bir çok isteğin ne ise yerine gelene kadar, (en azından üç gece devam edilmelidir.)kısa zamanda bi iznillahi te’ala dileğin matlubun inşallah kabul olur. Her isteğine kavuşursun bi iznillahi te’ala.

Kaynak:Seyyid Muhammed Hakkı El Nazlı Hz.

Hazinetü’l Esrar tercümesi 275.sayfa