Okuduğunu Unutmamak için Derse Başlamadan Okunacak Dua

Okuduğunu Unutmamak için Derse Başlamadan Okunacak Dua

Okuduğunu unutmamak için derse başlamadan önce yada okumaya başlamadan önce aşağıdaki dua okunur.

Bismillahirrahmanirrahim.

Allâhümme aleynâ bi hıkmetik.Venşür aleynâ rahmetek.Yâ Zelcelâli vel ikrâm.”

Anlamı: “Allah’ım hikmet yağmurlarını indir.Ey  Celâl ve ikram sahibi Allah’ım.Üzerime rahmetini yay!”

Okuduğunu unutanlar için dua

Ders çalışma veya okuma bittikten sonra da aşağıdaki dua okunur.

Bsimillahi ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber.Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil adede küllii harfi kütibe ve yüktbü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn.”

Anlamı: ” Okumamı Sen’in adın ile bildim.Seni tesbih eder ve Sana hamd ederim,Allah’ım.Sen en büyüksün.Güç ve kuvvet ancak Sen’in verdiğin yardımınladır.”(Deyrebi,s:171)

Diyerek bitirsen  keskin bir zekaya sahip olur unutmazsın.