Perşembe günü “El-Müheymin” Hz.Yunus’u sıkıntıdan kurtaran esma

Perşembe günü “El-Müheymin” Hz.Yunus’u sıkıntıdan kurtaran esma

Bütün varlıkları ilmi ile ve kontrolü altında tutan, görüp, gözeten ve himaye eden anlamındadır.
Bu esmayı belirtilen miktarda zikreden kimse, her şeyden evvel manevi duyguları ve melekleri kuvvet kazanacağı için rakibine üstünlük sağlar. herkes tarafından sevilir, sayılır hale gelir.

karşı tarafa emniyet telkin eder ve sözlerine güvenilir. gerek ailesi ve gerek yakınları tarafından sahip olduğu güven sayesinde  manevi bir hakimiyet ve üstünlük sağlar. Aile fertleri sözünden çıkmaz.

Hz.Yunus (as)’ın balığın karnında bu mibarek ismin zikrine devam ettiği ve bu sayede zikir saati olan müşteri saatinde yüce Allah’ın izniyle kurtulduğu söylenir.

Her türlü zorluk ve darlıktan,sıkıntı ve bunalımdan bu ismin zikrine devam etmekle kurtulmak mümkündür.

Zikir günü olan perşembe günü  145 defa” Ya Müheymin celle celalühü” şeklinde zikredilir.