Peygamber Efendimizin ( S.A.V ) En Çok Beğendiği Salavat: Tac Salavatı

Peygamber Efendimizin ( S.A.V ) En Çok Beğendiği Salavat: Tac Salavatı  

Peygamber Efendimizin ( S.A.V ) En Çok Beğendiği Salavat: Tac Salavatı
Peygamber Efendimizin ( S.A.V ) En Çok Beğendiği Salavat: Tac Salavatı

41 Gün 41 Kere Okunması halinde İsteklerin kabul olunacağı, sıkıntıların sınavların dertlere şifa olunacağı müjdelenmiştir. Hurafe diyenlere de , sonuçta Efendimize rahmet ve Allah-ü Teala’ya söylenen çok güzel bir duadır hiç birşey umud etmesek bile en azından bu güzel sözleri Efendimize ve Allah-ü Teala’ya söylemiş olacağız. Bütün Dualar Sadece ve sadece Allah-ü Teala’dır. O, duaları çok sevendir Bütün dualarımız Allah-ü Teala’dır ve Kabul olması dileğiyle 

FAZİLETLERİ HAKKINDA

  • Bu sigayı 1-3-7 gibi tek sayı üzere uyumadan evvel özellikle Cuma ve Pazartesi gecelerinde okumaya devam eden kişiler Rasulullah Sallahu Aleyhi Vesellem’i görmekle şereflenirler.
  • Bu sigayı okumaya devam edenler rızıklarında kolaylık ve bereket görürler.
  • Yine böylece belalardan ve sıkıntılardan kurtulurlar.
  • Bu sigayı 41 gün boyunca 41 kere okuyanların ne sıkıntıları varsa Allah-u Teala onların mühim işlerine kafi gelir, kederi ve üzüntüyü onlardan giderir. Bu siğa belaya ve imtihana tutulmuş kimseler için çok faydalıdır.

Allah kabul etsin inşaAllah …

TAC SALÂTI-TAC SALAVÂTI-TAC SİGASI-SALAVÂTI TAC 

Bismillâhir rahmânir rahîm.

Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.