Peygamberimizden Dilek Duaları

Gözleri görmeyen bir kimse, gözlerinin açılması için Resulullah’a ricada bulundu. Peygamber efendimiz buyurdu ki:

“Abdest al, iki rekât namaz kıl ve şöyle dua et:

“Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahmeti.” Sonra, gözlerinin açılması için, “Yâ Rabbi, Resulünün hürmeti için gözlerimi aç!” diye dua et!) [Nesaî]

O kişinin, namaz kılıp dua ettikten sonra, gözlerinin açıldığını gördük. (Tergib)

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken kişiye Peygamber Efendimiz (s.a.v);

“Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim” buyurmuştur.

İstiğfar edileceği zaman manasını düşünüp idrak ederek yüz defa

“Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” demelidir.

Bu duanın anlamı ise şöyledir:

“Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.”

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu;

“Gece veya gündüz 12 rekat namaz kılarsın, her iki rekatta Tahiyyat okursun. Namaz bitince son tahiyyattan sonra Allah’a hamd ve sena eder, Peygamber (a.s)’a  salavat okursun. Secde de iken 7 Fatiha sûresi,7 Ayetül-Kürsi  oku,10 kere de;

“Lâ ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve âlâ külli şey’in kadiry.”

“Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd Onadır. O her şeye gücü yetendir.” Der ve şu duayı okursun.

“Allahümme inni es’elüke bimeâkıdi’l izzi min ârşike ve müntehâ’r-rahmeti min kitâbik,vesmike’l-e’zami  ve ceddike’l-e’lâ ve kelimâtike’t-tâmmeti.”

“Allah’ım! Ben arşındaki izzetli yerlerin, Kitap’ındaki sonsuz rahmetin, İsm-i A’zam’ın, yüce azametin ve mükemmel buyrukların hürmetine senden diliyorum.” Der Allah’tan dilediğini istedikten sonra başını secdeden kaldırır.(daha sonrada) sağa sola selam verirsin.

Peygamber Efendimiz (s.a.v);

“Allah’u Teâlâ’ya günah işlemeyen dille dua edin” buyurdu.

Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual edilince;

“Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir” buyurdu.

Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:

70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.

Tek tek 70 kere okunmaz. Tamamı sıralı okunup başa dönülür, bu şekilde, tamamı 70 kere okunur. Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı. Dilek için 40 gün kadar okumalıdır.

Bela veya sıkıntı gelmeden önce çokça istiğfar edilmelidir.

Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır.

Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir.

Bir dileği olanlar bunun için adakta bulunurlarsa dilekleri daha kolay kabul olunur.

Dua samimi bir şekilde yapılmalıdır.