Peygamberimizin Arefe Günlerinde Okuduğu Dua

Peygamberimizin Arefe Günlerinde Okuduğu Dua

Peygamberimiz (sav);Arefe günleri şöyle dua ederlerdi:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihi-l hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

ManasıAllah’dan başka ilâh yoktur, O birdir ve dengi, ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır ve O herşeye muktedirdir

Selam ve Dua ile…