Peygamberimizin Uyumadan Önce Okuduğu Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) uyumadan önce ve uyanınca bazı özel dualar etmiş, bu duaları bizim de okumamızı istemiştir.

Söz gelimi yatmadan önce Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak avucuna üflemesi ve ardından elleriyle bütün vücudunu sıvazlaması (Buhârî, Deavât, 12),

uyandıktan sonra ise Âl-i İmrân sûresinin son on ayetini okuması (Buhârî, Tefsîr, 20) onun uykuya dair özel uygulamalarına örnektir. Dolayısıyla dua vasıtasıyla başta şeytan olmak üzere her türlü zarar ve kötülükten korunma çabası uykuda geçen zamanlar için de geçerlidir.

Peygamberimizin uykuya dalmadan önce okunmasını tavsiye ettiği dualardan birisi şöyledir:

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Uyumadan Önce Okuduğu Dua

“Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım, sana karşı ümit ve korku besleyerek… Senden sığınacak yer yine sensin, senden kurtulacak yer de yine sensin. Allah’ım! İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.”

Resûlullah (s.a.v), yatacağı zaman abdest alıp sağ tarafına yatarak bu duayı okuyan kimsenin, o gece ölürse fıtrat üzere ölmüş olacağını müjdelemiştir (Buhârî, Vudû’, 75).