Psikolojinin Düzelmesi için Okunacak Dualar

Psikolojinin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar

Psikolojinin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar terkibi budur arkadaşlar; “Yâ Sîn-i Şerîf okurken her “Mübîn”de Aşağıda olduğu gibi okunur. 

1. Mübînde 7 Felâk, 1 Nâs
2. Mübînde 6 Felâk, 2 Nâs
3. Mübînde 5 Felâk, 3 Nâs
4. Mübînde 4 Felâk, 4 Nâs
5. Mübînde 3 Felâk, 5 Nâs
6. Mübînde 2 Felâk, 6 Nâs
7. Mübînde 1 Felâk, 7 Nâs okunur.

Yasin-i Şerif bu şekilde okunduktan sonra 41 defada Kalem suresi son iki ayeti okunur. 

Kalem Suresi 51 ve 52. ayetleri:

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”

şifa olması dileğimle.