Ramazan Ayı Duası

Ramazan Ayı Duası

 

Ramazan Ayı Duası
Ramazan Ayı Duası

Ramazan Ayı Duası, Bugünkü konumuzda sizlere Ramazan Duası’nı vereceğiz. İnşallah bu duayı Ramazan Ayında okuyan kardeşlerimiz olacaktır. “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var,” “Dua edin cevap vereyim” gibi emirlere muhatap olan insanın, hayatının her anında duaya ihtiyacı var. Bediüzzaman Hazretleri bu gerçeği “Dua eden adam anlar ki, birisi var; onun hatırat-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder” ifadeleriyle dile getirir. Ramazan ayı duası dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur’an bu ayda indirilmiştir. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ve tabi ki oruç ibadeti de bu ayda yapılmaktadır.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Yüce Allah Kur’an’da “Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır.” Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sırtını mihraba verip oturmuştu. Cebrail aleyhisselam içeri girip selam verdi. Buyurdu ki; Bu dua berekatına dahi Hak Teala yerde ve gökte yetmiş bin melek yaratmıştır. Bu feriştehter durmadan tesbihler ve tehliller ederler, sevabını bu duayı okuyan kişiye yahut okutan veya yazdırana, götürene bağışlamaktadır. Her kim bu duayı Ramazan ayının her cuma gecesi veya gündüzleri okusa ya okutsa, ya götürse, ya dinlese Allah’u Teala; “Her ne türlü haceti varsa reva ederim” dedi. Demek ki oruç ile dua arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu yüzden Peygamberimiz (sav), Allah tarafından reddedilmeyecek duaları sayarken oruçlunun duasını özellikle belirtmiştir.

Ramazan Ayı Duaları; “Bismillahirrahmanirrahim”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’adıyla;

“Allahummefteh li fihi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fihi berakatik, ve veffigni fihi li-mucibati merzatik, ve eskinni fihi buhbuhati cennatik, ya mucibe davet’il-muztarrin”

Anlamı; Allah’ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç, bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl, beni cennetlerinin ortasına yerleştir, ey perişanların duasını kabul eden-Allah-!

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Allahummec’al siyami fihi siyam’es-saimin ve giyami fihi giyam’el-gaimin ve nebbihni an nevmet’il-ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah’el-alemin ve’fu anni ya afiyen an’il-mucrimin”

Anlamı; Allah’ım! bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanları orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl, bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bu günde bağışla, ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Allahumme habbib ileyye fih’il-ihsan, kerrih ileyye fih’il-fusuge ve’l-isyan, ve harrim aleyye fih’is-sehate ve’n-niran, bi-avnike ya ğiyas’el-musteğisin”

Anlamı; Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir, fisk ve günahtan beni nefret ettir, gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl, yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Allahummehdini fihi li-salih’il-e’mali, vegzi li fih’il-havaice ve’l-amal Ya men la yehtacu ile’t-tefsiri ve’s-sual Ya alimen bima fi sudur’il-alemin, salli ala Muhammedin ve Alih’it-tahirin.”

Anlamı; Allah’ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et, bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan, ey alemdekilerin göğsünde bulunanları içinden geçenleri bilen- Rabbim! Muhammed’e ve onun tertemiz Ehlibeyti’ne rahmet et.
Amin.