Rızık Duası

Rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır.

Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okumalıdır.Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla’dan dileyin Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah (Allahın izli ile) en kısa zamanda görürsünüz…


Rızık Duası Okunuşu;

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zamiEnterzukanî helâlen tayyiben.Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhuVe in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhüVe in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Anlamı; Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkramYüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir Eğer yerde ise onu çıkarUzakta ise onu yaklaştırYakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’