Rızık için Sabah Akşam 19 Defa Okunan Dua

Rızık için Sabah Akşam 19 Defa Okunan Dua
Rızık için Sabah Akşam 19 Defa Okunan Dua

Her gün sabah akşam Besmele ile birlikte 19 defa okunursa rızık sıntısı çekmez ve rızkınız artar.

“Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.”

Kaynak: Dua kitabı(Abdülkadir Dedeoğlu)