Rızık ve iş Bulmak için Okunacak Ayetler, Dualar,Salavatlar

Hadisi şerif de buyrulduğu gibi,

Dualarınızın kabul olacağı en güzel zaman dilimi imsak olmadan 1-2 saat öncesi zaman dilimidir.

En az 2 rekat teheccüt namazı kılıp ardından istiğfar, salavat okuyup dua terkibinizi ve duanızı yapın.

“Her gece seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu, vereyim, duasını kabul edeyim. “[Müslim]

Çarşamba günü ilkindi namazına 1 saat kala,
Cuma günü Akşam Namazına 1 saat kala duaların kabul olduğu zaman dilimidir.
Bu zaman diliminde hiç ara vermeden zikre devam edin. Çünki anlık bir nur ile dualara icabet edilirmiş “Ya Erhamerrâhimim”,”Ya Erhamerrâhimim”,”Ya Erhamerrâhimim” diye devam ediyoruz taki ezan okununcaya kadar.

İŞ İÇİN RIZIK İÇİN OKUNACAK DUA TERKİBİ

Önce İstiğfar İle Başlıyoruz.

11 defa okuyoruz.

 “Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb.
Yâ zel-celâli vel-ikrâm.”

100 defa okuyoruz.
“Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallâhi’l-azîm,estağfirullah”
(“Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al-lah’ı tenzih ederim”)(Buhari, Kitâbu’d-Daavât, 65)
Bir kimse günde 100(yüz) defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır

11 defa okuyalım

“Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed”

7 defa okuyoruz.

Allah’u Teala’nın işleri kolaylaştırması ve zeginlik,rızık bolluğu için okunur.

 “Ve bârik len allâhümme fî cem’i kesbinē Ve hulle ugûdel usrî biyâyûhin irtehat.”

(Celcelûtiye, 30. beyt)

Anlamı: Ey Allah’ım. Bütün çalışmalarımızı bize bereketli kıl ve her şeyi kolaylaştıran “Hû” isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!

Mal Mülk Bereket İçin Günde 70 defa (Cübbeli Ahmet Hoca Efendi)
“Estağfirullahi innehu kane gaffara” 

Anlamı : muhakkak çok bağışlayıcı olan Allah’ım beni bağışla.
evladında malında hayır malında bereket için.

Rızık için 7-11 defa okuyunuız.
“Allahümmağfirli Verhamni Vehdini Verzukni”

Anlamı; Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et ve bana rızk ver.

 (Müslim, Zikir ve Dua, 2696.)

İş Duası (İş Bulmak İçinin Okunan Dua) 70 defa okuyalım.

“Bismillahirrahmanirrahim: Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda. Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emir.”

Ma’nası: Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bize iş ve doğruluk ver bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla. Rabbim gönlümü aç ve işimi kolaylaştır.


İş İçin Rızık İçin Okunacak
Tevbe Suresinin Son İki Ayetini 7-11-21-41 Defa Okuyalım

128-Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
129-Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

MANASI

128-Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.
129-Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.

Zengin Olmak İçin Günde 100 Defa Okunacak Zikir

Her gün 100 defa  okumaya devam eden rızık sıkıntısı çekmediği gibi zenginliğe kavuşur.
1000 defa okuyan ve okumaya devam edenin dilekleri kabul olur.
لَااِلٰهَ اِلاَّالله ُ اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِين
  “Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin”  Her yüzde “Muhammedür resulullah sadıkul va’dül emin”
Hz. Ali (r.a)’den, Resulullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur:
Bir kimse günde yüz defa “Lâ ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin” derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş(kendine çekmiş) ve Cennetinde kapısını çalmış olur.
Anlamı : ”Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.”

333 defa okunur –

-Bu ismi şerifleri zikreden her isteğine kavuşur

“Yâ Mâlikel mülk Yâ zül celali vel ikram”

MADDİ VE MANEVİ OLARAK YÜKSELMEK  İÇİN OKUNACAK SIRLARLA DOLU
SALAVAT-I MECULE
Allah dostlarından birisi diyor ki:

-Yüce Allah’ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına “Salat-ı Mec’ule” denilir.Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.

Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda bin tane hizmet eden huri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde bin tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler,istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı (51) defa okuyacak kimse içindir. Salavat-ı şerife budur:

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”
———————————————————————————————
133 defa okuyalım
“Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed”

 Sabah namazının sünnetinden sonra sadece
Peygamber Efendimizin ruhu şerifine
bir Fatiha suresi okunur ve ardından şu dua okunur
“Ya Allahu , Ya Hayyu,Ya Kayyumu , Ya Vahidü ,Ya Ehadu ,Ya Vacidu ,Ya Cevadü ,Ya Kerim
infahni minke bi nef’hati hayrin inneke alâ külli şey’in kadir.”
Ey Allah! Ey Gerçek Hayat Sahibi! Ey Her şeyi Yöneten ! Ey bir olan! Ey Tek Olan
Ey Zengin! Ey Cömert! Ey Kerem sahibi! Tarafından bana bir hayır esinti bahşet, Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
(Muhammed er-Radi el–İdrisi el-hasani, Tercemetü ma’lemeti me’alimi Sus 1/314)

Bol Rızık Duası (Cübbeli Ahmet Hoca Efendi) 11 DEFA OKUNACAK
Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah
Ya Ahedû Ya Ahedû Ya Ahed
Ya Vahidû Ya Vahidû Ya Vahid
Ûrzûgni minhüm şey’en ve in hüm ebev

—————————————————————————————–

 Açılmaz kapılar açılır olmazlar olurmuş.Yusuf Suresi 100. Ayeti Kerimesinin Son Kısmı

Ya Latif Celle Celalühü  160 Defa Okuyup Ardından Aşağıdaki Ayet Okunacak.
5 vakit namazın ardından 129 kez okunur
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
“İnne Rabbî latîfun limâ yeşâ’u innehû huvel alîmul hakîm”
Anlamı : Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
———————————————————–

İş Bulmak İçin Okunacak Dua Terkibi
Bir Kişi Cuma Günü Sabah Namazına 1 yada 1,5 saat kala kalkıp abdest alır
kıbleye karşı diz üstü oturur ve 
313 Kere Ayet-el Kürsi’yi okuduktan Sonra
Ey ulu Rabbim ! Bu Ayet’i Kerimenin Hürmetine Bedir Savaşına Katılan
313 Sahabe hürmetine, Rızkımı Temin Edebileceğim ve Senden Başkasına Muhtaç Olmayacağım
Bir İş Nasip Et.Diye Dua Ederse Allah’u Teala Onun İsteğini Yerine Getirir.En az 3 – 7 kere tekrarlayın.

——————————————————–
Mal mülk sahibi olmak isteyen her namazın sonunda 1 Fatiha bir Ayet-el kursi ve şehide’llahu ennehu okuyun


Mal Mülk Sahibi Olmak İçin Dua
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
**Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim.inneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm,ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab.
okuduktan sonra


AL-İ İMRAN ‘daki :
“Kulillahümme malikel’mülki tu’til ‘mülke menteşaü ve tenzi’ul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü ,biyedikel ‘ hayr, inneke ala külli şey’ in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl , ve tuhricül’ hayye minel’ meyyiti ve tuhricul ‘ meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bi gayri hisab.”
bölümünü her gün 41 defa okuyan Mal Mülk Sahibi olur Allah ın izniyle  


CUMA AKŞAMI – PERŞEMBE’Yİ CUMA’YA BAĞLAYAN GECE
——————————————————-
Yatsı namazından sonra

Yasin-Şerif Okuyun (Mümkünse hergece okuyun)
Vakıa Suresi Okuyun 

——————————————————-

Cuma günü Sabah namazından sonra 70 kere okuyoruz.

(Allahümme ekfinî bihelâlike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivâke) [Tirmizi]

[Ya Rabbi! Beni helâl ile yetinip, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme!] (Mektubât-ı Rabbani)

Cübbeli Ahmet Hoca