Rızkı artıran ve ahlakı güzelleştiren zikir

Rızkı artıran ve ahlakı güzelleştiren zikir

Allah’ın EL-VASİ ismi şerifi;Mutlak ve hakiki Vasi;rahmeti,kudreti,affı ve mağfireti geniş ve sonsuz olan anlamındadır.

5 Vakit Namazların ardından 11 kere Fatiha suresini ve ardından da 137 kere “Ya Vasi celle celalühü ismi şerifini okumaya devam edenin rızkı artar, ahlakı güzelleşir, hiç bir zaman sıkıntıya düşmez. Ummadığı nimetlere kavuşur, her duası kabul olur.