Rızkı Genişletmek için Okunacak Esma

Rızkı Genişletmek için Okunacak Esma

Rızkı Genişletmek için  Okunacak Esma
Rızkı Genişletmek için Okunacak Esma

Bu esmayı okumaya devam eden kimselerin Allah-ü Teala rızkını genişletir. Her yönden onu rahatlatır. Eğer bu kişi borçlu ise bu esmayı okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile en kısa zamanda borcunu öder.


Yâ mennanü zül ihsani kad amme küllel helaiki menneh
Allhümmekfini bi halalike an haramike ve eğninibi fadlike ammen sivake