Rızkın Bereketli Olması için Zikir – Dua

Rızkın Bereketli Olması için Zikir – Dua

 

Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm’a geldi ve: “Yâ Hz.Rasûlallah (Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem) Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı” diye şikâyette bulundu.

Efendimiz Hz. Aleyhissalâtü Vesselâm:

“Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun” buyurdu.

Adamcağız: “Yâ Hz.Rasûlallah(Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem)! O tesbih nedir?” deyince Efendimiz Hz.Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular:

“Fecrin doğuşundan (İmsaktan) sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere:Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah.”

“Allah’ı tesbih ederim, O’na hamd ederim. Büyük olan Allah’ı tesbih ederim, Allah Teâlâ’dan mağfiret dilerim” de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur” dedi.

İmsaktan sabah namazını kılıncaya kadar 1OO Defa :

SUBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZIYMİ VE ESTAĞFİRULLAH

 

Subhânallâhi ve bihamdihî, Subhânallâhil azîm
 
– Anlamı: Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce azamet sahibi Allah’ı tenzih ederim
 
Faziletleri
(Şanı yüce Allah’ın izni ve dilemesi ile) Bu zikrin faziletleri, faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Bu zikrin okunduğu yerden şeytan uzaklaşır.
Bu zikri günde 100 defa okuyanın günahları affolunur.
Korkan veya vesveseye kapılan bu zikri çokca okuyarak bu sıkıntısından kurtulur.
Uykusunda korkan çocuklar için bu zikri hafif bir sesle açık bırakarak uyutabilirsiniz.
Rızık ve kazanç sıkıntısı çekenler bu zikri okursa çok faydasını görür.
Bu zikri okumak Allah’ın rahmetini okuyanın üzerine çeker.
Bu zikri 100 defa okumayı adet haline getirenin Yüce Allah evine işine bereket verir.
Bu zikrin faziletleri, faydaları sayılamayacak kadar fazladır.
Kim ne niyetle bu zikre devam ederse niyeti biiznillah hasıl olur.
 
Bu zikir ile ilgili Hadis-i Şerifler (Kısaca)

Kabîsa b. Muharik anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber (a.s.m)’e gittim. “Ey Kabîsa! Seni buraya getiren sebep nedir?” diye sordu. Ben de: “Yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi, bu sebeple Allah’ın beni faydalandıracağı bir şeyi bana öğretmen için sana geldim” dedim. (Rasûlullâh (sav) Şöyle buyurdu): “Ey Kabîsa! (şu dediklerimi yaparsan), yanından geçtiğin her bir taş, ağaç ve toprak parçası mutlaka senin için Allah’tan bağışlamanı dilerler. Ey Kabîsa! Sabah namazını kıldıktan sonra, üç defa ‘Subhanellahi’l-azîm ve bi hamdihi’ duasını okuduğun zaman, körlükten, cüzamdan ve felçten muaf olacaksın. Ey Kabîsa! De ki: ‘Allah’ım! Ben senin nezdinde bulunan(lütfun)dan isterim. Üzerime ikramlarından akıt, rahmetinden üstüme yay ve üzerime bereketlerinden indir.”(Mecmaatu’l-Ahzab, 1/132).

Ebû Zer radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e ‘sözlerin en faziletlisi hangisidir’ diye soruldu. Rasûlullâh şöyle buyurdu: Allâh’ın melekleri ve kulları için seçtiği “Subhânallâhi ve Bihamdihi” sözüdür. (Müslim (2731); Tirmizî (3594)

Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dile hafif gelen terazide ağır basan Rahmân tarafından sevilen iki kelime vardır. Bunlar: “Subhânallâhi ve Bihamdihi Subhânallâhil-Azîm” (Buhârî (6406); Müslim (2694)

Câbir radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim “Subhânallâhi ve Bihamdihi” derse cennette onun için bir hurma (ağacı) dikilir.” (Tirmizî (3464); Nesâî (10594)

Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim günde yüz defa “Subhânallâhi ve Bihamdihi” derse günahları deniz köpüğü kadar olsa bağışlanır.” (Buhârî (6405); Müslim (2691)