Rızkın Yağmur Gibi Yağması için Okunacak Dua

Aşağıdaki Ayet-i Kerime her farz namazdan sonra (100) defa okunmaya devam edilirse rızk yağmur gibi yağar.

Şura Süresi 19 ncu Âyet-i Kerim
“Bismillahrirrahmanirrahim. Allahü latifün bi ibadihi yerzugu men yeşâü ve hüvel gaviyyül azizü.”

Meali: Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.