Ruhi bunalım içinde olan kimseinin şifası için Esma

Ya Mecid celle celalühü: Azameti, büyüklüğü, hâkimiyeti, şanı şerefi ve kadir sonsuz ve yüce; ihsan ve keremi geniş olan Allah-ü  Teâlâ.

Bu Esma-i şerif  ruhi bunalım içinde olan kimselere okunması çok faydalı bir Esmadır. Ruhi bunalım  hastalığı olan kimsenin kendisi veya yakını tarafından her gün(57) defa ” Yâ Mecid celle celalühü” diye okunup üstüne üflenmesi veya bir suya okunup içirilmesi inşallah şifa bulmasına vesile olur.

Niyet: Ey ihsanı bol olan Allahım! azametin, büyüklüğün ve sonsuz yüce olan keremine sığınarak bu hastalığıma senden şifa diliyorum.

Kaynak: Esmaül Hüsna şerhi ve faziletleri(Arif Pamuk)