Rüzgar Esip Yağmur Başladığında Okunacak Dualar

Rüzgar Esip Yağmur Başladığında Okunacak Dualar

Hz.Âişe(r.anha) diyor ki:

“Rasûlullah(s.a.v) bir bulut görecek olsa(ümmetine bir afetin gelmesinden endişelenerek)yüzü(renkten renge girip) değişir, (eve) girip çıkar, buluta karşı durup geri dönerdi. Buluttan yağmur yağınca üzüntüsü giderilirdi. Bunu yüzünden anlardım. (Bir seferinde bunu)sordum.Rasûlullah(s.a.v) dedi ki:

***“Ya Âişe, belki bu bulut Âd kavminin dediği gibi (bir azap) olur. (Onu vadilerine gelen bir bulut halinde görünce, bu bize yağmur verecek bir buluttur(Ahkaf suresi- ayet 24)derlerdi.”buyurdu.

Ne zaman şiddetli bir rüzgar esse veya yağmur başlasa, Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke hayrehâ ve hayri mâ ürsilet bihî ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve şerri mâ ürsilet bihî. 

 

Anlamı: Allah’ım, senden bunun hayrını ve bunda olanların da hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum.