Salı Günü ve Gecesi Okunacak Dualar, Zikirler

Salı Günü ve Gecesi Okunacak Dualar, Zikirler

Salı günü okunması gereken bu dua Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükretmek ve her zaman O’nu hatırlamak için okunacaktır. İnsan yediğini, içtiğini düşünmemekte ve kim tarafından bu nimetlerin geldiğini tefekkür etmemektedir.

Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdülillâhi Rabbil âlemine hamden kesîren lâ yenbağî li gayrî keremi vechi ve izzi celâlihi, halakal halke bi kudretihi, vesta’bedel erbâbe bi izzetihi, fehadda’atil elsünü bi mehamidihi ve haşa’atil esvâtu ve anetil vücûhu li heybetihi, Allahümme inneke ta’lemü hemmülenfüsi vesserâiri ve muhayyebâtil kulûbi ve hâinete la’yüni vema tuhfissudûru, feneccinîmin külli kerbin ente ğiyâsü külli mekrûbin, vekşif annî’durre fe kad vesi’te külle şey’in rahmeten ve ilmen.

Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne ve salavatühü alâ nebiyyihi Muhammedin ve âlihi ecmaîn. 

Salı günü dualarımızın kabulü maddi ve manevi sıkıntılarımız için Allah rızası için Peygamberimizin şefaati için ve ölülerimizin ruhu için okuyacağımız dua ve zikirler.

100 istiğfar(Estağfirullah el aziıym ve etübü ileyk)

100 defa Salavat( Allahümme salli  alâ Muhammedin ve alâ âli  Muhammedin ve sellim teslimen kesirâ)

41 İnşirah suresi

308 defa Ya  Fettah Ya Rezzak c.c

100 defa Ya Aziz c.c

46 Ya Veliyy c.c

490 Ya Mümit

19 Ya Vahid c.c

206 Ya Cebbar c.c

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa Suresi

1 Fetih suresi