Salih Mü’minlerin Duaları

Salih Mü’minlerin Duaları

Salih Mü'minlerin Duaları
Salih Mü’minlerin Duaları

Salih Mü’minlerin Duaları ( Dua – 1 )

Salih Mü'minlerin Duaları
Salih Mü’minlerin Duaları

Okunuşu:

“Allahumme rabbena atina fi’ddünya haseneten v’fil ahireti hasene- ten v’kina azabennar”

Anlamı:

“Ey Rabbimizî Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahrette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru!” (Bakara, 2/201)

Salih Mü’minlerin Duaları ( Dua – 2 )

Salih Mü'minlerin Duaları
Salih Mü’minlerin Duaları

Okunuşu:

“La yükellifu’llahu nefsen illa vusaha lehe ma kesebet rabbena la tua gizna in’nesina ev egta-na rabbina vela tuhmil aleyna isran kema hameltehu ala’llezine min kablina rabbena vela tuhammilna ma la ta’kate lena bihi v’afuanna ve-gfilena ente mevlana fe’nsurna ala Ikevmi-lkafirin.”

Anlamı:

“Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardim et bize.” (Bakara, 2/286)