Sa’y Duaları

Sa’y Duaları

Sa’y Duaları 

Şaft nedir? 

Şavt, tavaf içinde yapılan bir ibadetin ismidir. Tavaf, Kabe’nin etrafında yedi kez dönmeye verilen isimdir. Şavt ise bu dönmelerin her birisinin aldığı isimdir. Yani bir tavaf yedi şafttan oluşur. Kabe’nin etrafında 7 şaft yapılır. Yedi şaft bir tavaf yapar.  

Şaftsız tavaf olur mu?
Şaftsız tavaf olmaz. Bir tavaf olabilmesi için yedi tane şaft yapılmak zorunludur.

Abdestsiz Şavt olur mu?
Şavt esnasında abdestli olmak gerekir. Şavtı abdestli yapmak tavafın vaciplerindendir. Şavt esnasında abdest bozulması halinde tekrar abdest alınarak kalan şavtlar tamamlanır.

Mescidin dışından şavt olur mu?
Mescid’i Haram’ın dışından şavt olmaz. Şavt yapılabilmesi için Mescid’i Haram’ın içinde bulunmak gerekir. Bu alan bir hayli geniştir. Her sene umre&hac yapan hacıların geçişleri için genişletilmektedir. Zaman 2013 yılında yapılan ve 2016 yılında sökülmesi planlanan platformlar üzerinde şavt yapılabilir.

Tavafın içinde yer alan bir konu olan şavt meselesi, Kabe’nin etrafında yedi kez dönme ile oluşan tavaf’ın her bir dönüşteki ismidir. Yani 7 şavt bir tavaf’a eşittir.

Tavafa ise Hacer-el Esved taşının köşesinden yahut hizasından başlanır. En güzeli sol tarafınıza Hacer’ül Esved taşını almak, sağ tarafınıza da Yeşil Işık olarak bilinen ışığı almak ve bu hizayı geçmeden bir kaç adım öncesinden niyet almaktır. Burada önemli bir husus vardır. Şavtı tamamlayabilmek için başlangıç noktasını geçmek şarttır. Yani niyeti aldığınız yeri geçmeniz şarttır. Bu sebepten dolayı tavafa niyet ederken yeşil ışığı geçmeden önce niyet etmeniz, tavafınızı bitirdiğinizde de yeşil ışığı bir kaç adım geçmeniz önemlidir.

1. Şavt:

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki
sen her şeyi işiten ve bilensin.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle.
Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi
kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden
ve merhametli olan ancak sensin.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımız› da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde
sabit kıl.
Allahım! Kusursuz bir iman, doğru ve kesin bir
inanç, bol, helal ve temiz rızık, haşyet dolu bir kalp,
zikreden bir lisan ve asla bozmayacağ›m bir tövbe
niyaz ediyorum.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hayr, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

2. Şavt:

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Rabbimiz! Senin indirdiğin (vahy)e iman ettik
ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber
yaz.
Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!” diye
imana çağıran (Kur’an)ı işittik ve iman ettik.
Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi
ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz!
Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et
ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen
vadinden dönmezsin.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Sö-
zünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir. Tek
başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır.”

3. Şavt

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin
nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işlere yö-
nelt ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!
Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen mutlak güç ve
kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azab›ndan
koru. Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı
ve bütün müminleri bağ›şla.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur,
öldürür. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”

4. Şavt

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve
nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.
Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde
bize çıkış yolu göster.
Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O,
vadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım etmiştir.
Tek başına düşmanları hezimete uğratmıştır.”

5. Şavt

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır,
gerçekten onun azabı süreklidir!
Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize
acı. Sen en iyi bağışlayansın.
Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman
edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz!
Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allahım! Sana karşı görevlerimde birçok eksi-
ğim var. Yaratıklarının da üzerimde birçok hakkı
bulunmaktadır. Allahım! Sana karşı olan eksikliklerimi
bağışla. Yaratıklarına karşı olanlardan da beni
kurtar. Bana helali ver, harama muhtaç olmayayım.
İbadetinle meşgul et, günaha düşmeyeyim. Lütfunu
ver, başkasına muhtaç olmayay›m. Ey bağışlaması
bol olan Rabbim!
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd, ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”

6. Şavt

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen duaları işitensin.
Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz
kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle!
Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni salihler
arasına kat. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.
Sonra gelenler arasında beni doğrulukla anılanlardan
eyle.
Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihlere
dahil eyle.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlar›m›z› da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O,
vadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım etmiştir.
Tek başına düşmanları hezimete uğratmıştır.”

7. Şavt

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka
hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur.
Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere
yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme!
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim
Mevlâmızsın. İnkârcı topluma karşı bize yardım et.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi
kaydırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz
sen çok bağışlayansın.
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki
aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı
sağlamlaştır. İnkârcı toplumlara karşı bize yardım
et.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiç-
bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur.
Hayat veren de, hayata son veren de O’dur.
Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”

Sa’yden Sonra Merve’de 

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde
sabit kıl.
Allahım! Senden, beni rahmetine ulaştıracak ve
bağışlamana vesile olacak şeyleri, her türlü günahtan
uzak kalmayı ve sonunda Cennete kavuşup Cehennem
ateşinden kurtulmayı diliyorum.
Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterlilik
vermeni niyaz ediyorum.
Allahım! Zikir, şükür ve sana güzelce ibadet hususunda
bana yardım et.
Allahım! Bana, bildiğim bilmediğim bütün iyilikleri
vermeni niyaz ediyorum. Bildiğim bilmedi-
ğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum.
Allahım! Cenneti ve beni cennete ulaştıracak her
türlü söz ve davranışı nasip etmeni niyaz ediyorum.
Cehennemden ve beni ona götürecek her türlü söz
ve davranıştan da sana sığınıyorum.”

Diyanet İşleri Başkanlığı alıntıdır…