Şifa Ayetleriyle Dua Terkibi

Şifa Ayetleriyle Dua Terkibi

Şifâ âyetleri, her seferinde altı âyetin tamâmını okumak şartı ile sabah ve akşam yedişer defa okunacaktır.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minîn. (Tevbe, 14)

Ve şifâun li-mâ fî’s-sudûr. (Yûnus, 57)

Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvênuhu fîhi şifâun li’n-nâs. (Nahl, 69)

Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetün li’l-mü’minîn. (İsrâ, 82.)

Ve izâ maridtü fe-hüve yeşfîn. (Şuarâ, 80)

Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâ’. (Fussilet, 44)

Türkçe Anlamları:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Mü’min toplumun kalplerini ferahlatsın. (Tevbe, 14)

Gönüllerde olan dertlere, bir şifâdır. (Yûnus, 57)

Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar. Onda insanlar için bir şifâ vardır. (Nahl, 69)

Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki O, müminler için şifâ ve rahmettir. (İsrâ, 82)

Hastalandığım zaman O, bana şifâ verendir. (Şu‘arâ, 80)

De ki; O inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifâdır. (Fussilet, 44)