Sıhhatin daim olması, sıkıntıdan ve kederden kurtulmak

Sıhhatin daim olması, sıkıntıdan ve kederden kurtulmak

Allahın” El-Baki” ismi şerifi ile;Vücudu daim olan,fani olmayan varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da olmayan bizatihi (Vacib ) olan Allahtır.

5 vakit namazlardan sonra  “113” defa  “Ya Baki c.c” zikrine devam edenin sıhhati daim olur. Malı ve mülkü her türlü kazadan ve beladan korunur.

Her gün “565” defa  “Ya Baki c.c”ismi şerifini okuyan sıkıntıdan  ve kederden kurtulur.