Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Allâhümme âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azabe’n-nâr.”

Bu duayı okuyanın Allah-u Teala’nın yardımıyla sıkıntıları gider, feraha ulaşır ve iki cihanda selamete kavuşur.

Manası : Allah’ım! Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.