Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Abese Suresi)

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Abese Suresi)
Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Abese Suresi)

Abese suresi :

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
1. Abese ve tevella.
2. En caihul’a’ma.
3. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka.
4. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra.
5. Emma menistağna.
6. Feente lehu tesadda.
7. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka.
8. Ve emma men caeke yes’a.
9. Ve huve yahşa.
10. Feente ‘anhu telehha.
11. Kella inneha tezkiretun.
12. Femen şae zekerehu.
13. Fiy suhufin mukerremetin.
14. Merfu’atin mutahheretin.
15. Bieydin seferetin.
16. Kiramin bereretin.
17. Kutilel’insanu ma ekferehu.
18. Min eyyi şey’in halekahu.
19. Min nutfetin halekahu fekadderehu.
20. Summessebiyle yesserehu.
21. Summe ematehu feakberehu.
22. Summe iza şea enşerehu.
23. Kella lemma yakdı ma emerehu.
24. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi.
25. Enna sabebnelmae sabben.
26. Summe şakaknel’arda şakkan.
27. Feenbetna fiyha habben.
28. Ve ‘ineben ve kadben.
29. Ve zeytunen ve nahlen.
30. Ve hadaika ğulben.
31. Ve fakiheten ve ebben.
32. Meta’an lekum ve lien’amikum.
33. Feiza caetissahhatu.
34. Yevme yefirrulmer’u min ehıyhi.
35. Ve ummihi ve ebiyhi.
36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.
37. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi.
38. Vucuhun yevmeizin musfiretun.
39. Dahıketun mustebşiretun.
40. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun.
41. Terhekuha kateretun.
42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

Abese suresi meali :

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
1 – (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.
2 – Kendisine âmâ geldi, diye.
3 – Ne bilirsin, belki o temizlenecek?
4 – Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.
5 – Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,
6 – Sen ona yöneliyorsun.
7 – Onun temizlenmemesinden sana ne?
8 – Ama sana can atarak gelen,
9 – Allah’tan korkarak gelmişken,
10 – Sen onunla ilgilenmiyorsun.
11 – Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur’ân bir öğüttür.
12 – Artık dileyen onu düşünür.
13 – O, değerli sahifelerdedir.
14 – Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.
15 – Yazıcıların ellerindedir,
16 – Değerli, iyi yazıcıların.
17 – O kahrolası insan, ne nankör şey.
18 – O yaratan onu hangi şeyden yarattı?
19 – Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.
20 – Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.
21 – Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.
22 – Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.
23 – Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah’ın emrini tam yerine getirmedi,
24 – Bir de o insan yiyeceğine baksın.
25 – Biz o suyu bol bol döktük.
26 – Sonra toprağı nasıl da yardık.
27 – Bu suretle orada ekinler bitirdik.
28 – Üzümler, yoncalar,
29 – Zeytinlikler, hurmalıklar,
30 – İri ve sık ağaçlı bahçeler,
31 – Meyveler, çayırlar bitirdik.
32 – Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.
33 – Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,
34 – O gün kişi kaçar, kardeşinden…
35 – Anasından , babasından..
36 – Eşinden ve oğullarından.
37 – Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.
38 – Yüzler var ki, o gün parıl parıl,
39 – Güler, sevinir.
40 – Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,
41 – Onları karanlık bürümüş,
42 – İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.

Abese suresi fazilet ve esrarı :

1-) Her türlü meşru hacet için 3 kere Abese suresi okunur.

Abese suresi hakkında :

1-) 80. inci suredir.
2-) Mekkede inmiştir.
3-) 42 ayettir.(Hicaz ve Küfe karilerine göre 42 diğer karilerin görüşüne göre 41 veya 40 ayettir, ancak birinci görüş meşhurdur.)
4-) Sure adını ilk ayette geçen ” yüzünü buruşturdu, ekşitti ” anlamına gelen ” abese ” kelimesinden almıştır.
5-) Harf sayısı ; 553 
6-)
 Kelime sayısı ; 133
7-) Mushaftaki sayfası ; 584
8 ) 
Cüzü ; 30
9-) 
İniş sırası ; 24