Etiket: dilek

Dilek – Hacet için Ayet-el Kürsi ve ihlas Suresi

Dilek / Hacet için Ayet-el Kürsi ve ihlas Suresi   Dilek için Ayetel Kürsi Her hangi bir isteğin olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunur. Ayetel kürsi Kuranı kerimin 1. süresi olan Bakara süresinin 255. ayetidir. Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil

Dilek için Çok Etkili! Fatiha Suresi ve Kadir Suresi

Dilek için Çok Etkili! Fatiha Suresi ve Kadir Suresi  Dilek için Fatiha Suresi Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn Anlamı 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

Her Türlü isteklerin Yerine Gelmesi için Okunan Esmalar ve Zikir Sayıları

Her Türlü isteklerin Yerine Gelmesi için Okunan Esmalar ve Zikir Sayıları  Her türlü isteklerin yerine gelmesi için okunması icab eden Allah’ın Esma’ları şöyledir; Yâ Allah – zikir sayısı 99. Yâ Cebbar – zikir sayısı 206 Yâ Lâtif – zikir sayısı 129 Yâ Vâhid – zikir sayısı 3669 Yâ Kayyum – zikir sayısı 156 Yâ Aziz