Yalnız Kalanlara Dost Bulmak isteyenlere Etkili Bir Dua

Berâ b. Âzib’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demiştir ki, yalnızlıktan Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e şikâyet eden bir adam, Peygamberin huzuruna geldi.

Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona, şu sözleri çok söyle, buyurdu:

“Sübhâne’I-meliki’l-kuddûsi rabbi’l-melâiketi verrûhi. Cellelte’s-semâ-vâti ve’l-arzı bi’î-ızzeti ve’l-ceberûti” oku buyurdu

(Meleklerin ve Cebrail’in Rabbı olup noksanlıklardan münezzeh Allah, her şeyin sahibidir, her şeyden yücedir. Göklerle yer, O’nun kudret ve azameti ile yükselmiştir).

Adam bu sözleri söyledi de, ondan bu durum gitti.

tesirlidualar