Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Mayıs 2022

"Surelerin Fazilet ve Esrarı" ile Etiketlenen Konular

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Ala Suresi)

A’la suresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Sebbihısme rabbikel a’lâ.2. Ellezî halaka fesevvâ.3. Vellezî kaddere fe hedâ.4. Vellezî ahrecel mer’â.5. Fe cealehu gusâen...

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Abese Suresi)

Abese suresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Abese ve tevella.2. En caihul’a’ma.3. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka.4. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra.5. Emma menistağna.6. Feente...

Surelerin Fazilet ve Esrarı (Ahkaf Suresi)

Ahkaf sûresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 1. Ha mım 2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım 3. Ma halaknes semavati vel erda ve...

Surelerin Fazilet ve Esrarı (Ahzab suresi)

Ahzâb sûresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma 2. Vettebı’ma yuha...